Navigation:  Správa dokumentů > Doplňující údaje o správě dokumentů >

Vyhodnocování dokumentů

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Okno pro vyhodnocení správy dokumentů naleznete v nabídce Správa dokumentů / Vyhodnocení.

 

 4.2.7_vyhodnocovani1

 

Toto je tzv. vyhodnocovací okno, ve kterém si určíte hledací podmínky neboli kritéria výběru. Jednotlivá kritéria jsou rozdělena do tří částí Od..do, Seznam a Kategotie. Před každým políčkem v části Od..do je umístěno políčko pro tzv. operátor, kterým určujete rozsah podmínky pro vyhodnocení. Kliknete-li do takového políčka automaticky se Vám objeví seznam těchto operátorů.

 

 4.2.7_vyhodnocovani2

 

Do jednotlivých políček zadejte kritéria pro vyhodnocení a pak klikněte na přehled a zobrazí se Vám seznam všech dostupných položek.

 

Tiskový manažer

Pokud máte zadána všechna kritéria výběru pro vyhodnocení, můžete si zobrazit tiskovou sestavu. To provedete pomocí tlačítka na liště nástrojů nebo vyberete z nabídky Funkce položku Tiskový manažer (Ctrl + F11.)

 

Vzhled tiskové sestavy si můžete vybrat. Máte zde k dispozici několik standardních možností.

 

 4.2.7_vyhodnocovani3

 

Dvakrát klikněte na požadovanou tiskovou sestavu a na obrazovce se objeví vyhodnocení podle nakliknuté sestavy.